Dedfrydwyd Benthyciwr Arian Didrwydded o Gwmbrân, Horrace Taylor

Horace Taylor Picture
October 18, 2023 11:32 am

Dedfrydwyd benthyciwr arian didrwydded o Gwmbrân, Horrace Taylor, 73 oed, i 3 mis yn y carchar, wedi’i ohirio am ddwy flynedd, ar ôl pledio’n euog i fenthyca arian yn anghyfreithlon.

Bu Taylor yn rhoi benthyg arian dro ar ôl tro i fwy na 30 o bobl yn ardal Cwmbrân a Phont-y-pŵl. Dim ond tri dioddefwr a ddaeth ymlaen, a chanfuwyd bod un dioddefwr wedi ad-dalu £1,060.00 mewn llog am fenthyciadau gwerth cyfanswm o £380.00.

Gwnaed bygythiadau pan gawsant anawsterau wrth dalu’r arian yn ôl iddo, gan gynnwys bygwth un dioddefwr y byddai’n “anfon y bechgyn o gwmpas i chwalu ei dŷ’ pe na bai’n talu”. Daeth gwarant a ddefnyddiwyd yn ei gartref o hyd i ddyddiaduron a gwaith papur a oedd yn dangos manylion y benthyca arian anghyfreithlon.

Dedfrydodd y Barnwr Rhanbarth Webster Taylor i dri mis yn y carchar wedi’i ohirio am ddwy flynedd. Gosododd 15 diwrnod o weithgarwch adsefydlu a gordal dioddefwr o £156. Gorchmynnodd hefyd fod Taylor yn talu £1,060 mewn iawndal i’r dioddefwr cyntaf, £660 i’r ail a £40 i’r trydydd — y symiau o log yr oedd pob un wedi’i dalu. Disgrifiodd y barnwr fenthycwyr arian didrwydded fel “drwg cymdeithasol niweidiol” sy’n targedu’r “mwyaf bregus mewn cymdeithas“.

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/elderly-loan-shark-demanded-double-27927686

Categorised in: