Gwersi am gadw’n harian yn ddiogel

Os ydych yn athro sy’n ceisio hyrwyddo sgiliau rheoli arian mewn pobl ifanc, gallwch ddefnyddio’r adnoddau addysgol a ddatblygwyd gennym ar y cyd â gweithwyr addysgol proffesiynol.

Mae’r adnoddau’n cyfrannu at amrywiaeth o feysydd cwricwlwm, fel Mathemateg, Saesneg, ABGI, Drama, Celf a Dylunio a gellir eu defnyddio ym mhob cyfnod allweddol. Maent yn cynnwys cynlluniau gwersi a fideos i gyflawni amcanion dysgu craidd y fframweithiau cynllunio cynradd ac uwchradd.

Cynnwys ysgolion cynradd

  • Cadw eich arian yn ddiogel.
  • O ble mae arian yn dod.
  • A’r gwahaniaeth rhwng angen ac eisiau.
  • Y syniad o gynilo, benthyca a benthyg.

Cynnwys ysgolion uwchradd

  • Benthyca a benthyg diogelach sy’n adlewyrchu amcanion gallu ariannol allweddol o ran pryd a sut i fenthyca.
  • Gwerthoedd sy’n gysylltiedig ag arian.
  • Cynilo a beth all fynd o’i le os nad ydych yn gwneud y dewis iawn.
  • Credyd, siopa o gwmpas i gael y fargen gredyd orau.
  • A pheryglon benthyca gan siarcod benthyg arian.

Os ydych yn nabod rhywun a fenthycodd arian ar-lein, cysylltwch â ni i drafod eich profiad.