Y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol – ‘Swimming With Sharks: Tackling Illegal Money Lending In England’ (Mawrth 2022)

Centre for Social Justice Logo
October 14, 2022 10:53 am

Mae astudiaeth gan y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol yn amcangyfrif bod cymaint â 1.08 miliwn o bobl yn benthyca gan siarcod benthyg arian yn Lloegr. Mae hyn dros 700,000 yn fwy o bobl na’r amcangyfrif swyddogol diweddaraf.

Os caiff y ffigyrau hyn eu hallosod i ystyried poblogaeth Cymru, mae’n bosibl bod hyd at 60,000 o bobl yng Nghymru yn dioddef siarcod benthyg arian!

Categorised in: