BBC Cymru

December 22, 2023 12:50 pm

Mae tua chwarter o bobl yn bwriadu benthyg arian i dalu am y Nadolig eleni.

Mae’r Nadolig rownd y gornel, ac er bod llawer i fod yn ddiolchgar amdano, mae’n hawdd syrthio mewn i straen ariannol yn ystod y gwyliau.

Darllenwch beth oedd gan Sarah Smith, arweinydd t卯m Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru i’w ddweud am sut i amddiffyn eich hun rhag benthyca arian anghyfreithlon y Nadolig hwn.

Loan shark warning as Christmas borrowing mounts – BBC News

Categorised in: