Tabitha Richardson Siarc Benthyca 83 oed o Gasnewydd

September 29, 2023 12:19 pm

Roedd siarc benthyca 83 oed yn “manteisio ar bobl fregus” a byddai’n eu bygwth pe baen nhw’n methu ad-daliadau.

Manteisiodd Tabitha Richardson o Gasnewydd ar ei dioddefwyr a byddai’n codi llog o 40 y cant arnyn nhw ar fenthyciadau 28 wythnos o hyd.

Dywedodd un cwpl, a oedd wedi dioddef o Richardson, eu bod yn teimlo’n “gaeth mewn cylch o ddyled” ac roedd yn rhaid iddyn nhw dalu mwy na’u hincwm i’r benthyciwr bob mis.

Pan fethon nhw’r taliad, fe wnaeth Richardson anfon neges destun gan ddweud:  “Ffoniwch fi, rydych chi’n gwybod y gallaf ddod o hyd i chi” a “Mae’n rhaid i chi siarad â mi a rhoi gwybod i mi beth sy’n digwydd cyn i mi ddod i chwilio amdanoch chi”.

Dywedodd y barnwr:  “Roedd eich taliadau llog yn eu cadw mewn “cylch o ddyled” ac roeddech chi’n yn eu hecsbloetio er mwyn gwneud elw. Dywedoch wrth y gwasanaeth prawf eich bod yn gwneud ffafr i bobl ac yn eu helpu ac nad oeddech chi eisiau gwneud elw i chi’ch hun. Roeddech chi’n sefydlog yn ariannol eich hun ac os felly, doedd dim eisiau i chi fod yn barus a phennu llog fel y gwnaethoch chi ar bobl fyddai’n debygol o foddi mewn dyled. Rwy’n gwrthod y ddadl nad trachwant oedd i gyfrif, yn fy marn i, dyna’n union oedd yr achos.”

Cafodd Richardson ei ddedfrydu i 24 mis o garchar, wedi’i ohirio am ddwy flynedd.

Categorised in: