Siarad Dysgu Gwneud

September 29, 2023 9:35 am

Mae dysgu eich plant am arian o oedran ifanc yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt fel oedolion. Gallwn ddangos i chi sut i siarad â phlant 3 i 11 oed am arian. Nid oes angen i hyn fod yn gymhleth, gall plant ddysgu am arian trwy gael eu cynnwys mewn gweithgareddau bob dydd.

Siarad Dysgu Gwneud | HelpwrArian (moneyhelper.org.uk)

Categorised in: