Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau – ‘Helping Those Who Use Credit To Make Ends Meet’ (Gorffennaf 2022)

Money & Pensions Service Logo
October 14, 2022 11:14 am

Gwnaeth y Gwasanaeth Arian a Phensiynau gomisiynu adroddiad i adolygu’r dystiolaeth ddiweddaraf ar y bobl sy’n ariannol agored i niwed,gan ganolbwyntio’n benodol ar y rheiny sy’n defnyddio credyd i gael dau ben llinyn ynghyd.

Mae’r adroddiad yn rhoi mewnwelediad i’r dirwedd wedi Covid a sut y gallai’r rheiny sy’n or-ddibynnol ar gredyd (gan gynnwys dioddefwyr siarcod benthyg arian) gael eu cefnogi orau yn sgil yr argyfwng costau byw.

Categorised in: